• 1 CALENDAR BACALAUREAT 2020
  Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune se fac în săptămâna 25 - 29 mai 2020. Prima proba pe 9 iunie 2020
 • 2 MODELE DE SUBIECTE BACALAUREAT 2020
  Vezi în meniul EXAMENE/EVALUARE noutăți legate de examenul de Bacalaureat 2020.
 • 3 Youtube
  Ne poti vedea si pe youtube la adresa https://www.youtube.com/watch?v=d9zhWFhrVwA https://www.youtube.com/watch?v=R2-8yok_OyQ https://www.youtube.com/watch?v=F2_XPIzEItg https://www.youtube.com/watch?v=S4qSVFqUqXI
 • 4 Simulare Bacalaureat 2020
  Simularea Bacalaureat 2020 va avea loc in zilele de 21 ianuarie 2020(limba si literatura romana) 22 ianuarie 2020(matematica) si 23 ianuarie 2020(fizica, chimie, biologie). PARTICIPA ELEVII CLASELOR TERMINALE A XII-A (LICEU ZI) SI A XIII-A (LICEU SERAL). ACCESUL ELEVILOR IN SALI SE VA FACE IN INTERVALUL 8.00-8.30, IN BAZA B.I/C.I.PROBA SE DESFASOARA INTRE ORELE: 9.00-12.00 - CORP B, ETAJUL IV
 • 5 Urmăriți-ne pe Facebook....
  Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași https://www.facebook.com/ltmaiasi/
baner

Biblioteca

Biblioteca

BIBLIOTECA

GHIDUL ELEVULUI DE UTILIZARE A BIBLIOTECII

       Biblioteca Liceului Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași pune la dispoziția elevilor peste 54.500 volume. Bibliografia școlară este asigurată în totalitate.

MISIUNE ȘI FUNCȚII

Biblioteca Liceului Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași este parte integrantă a procesului de instruire, formare și educare. Este o bibliotecă ce  răspunde cerințelor de informare, documentare, lectură, recreere și studiu ale elevilor și cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice din școală,având ca scop îmbunătățirea calității procesului educațional și al învățării pe tot parcursul vieții.

ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII

Biblioteca școlară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învățământ, în ansamblul său, dar și a obiectivelor educaționale, pe etape de studii, contribuind la formarea și dezvoltarea competențelor cheie. 

Biblioteca Liceului Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași colecționează, organizează și conservă cărți. Colecțiile bibliotecii sunt puse în valoare prin:

 •  împrumut la domiciliu
 •  împrumut la sala de clasă
 •  sala de lectură a bibliotecii

Biblioteca urmărește stimularea interesului pentru lectură al elevilor,  deprinderea unor competențe infodocumentare  și asigurarea studiului individual al cadrelor didactice din școală, în vederea îmbunătățirii calității procesului de învățământ.

Bibliotecarele liceului răspund tuturor solicitărilor de implicare în proiectele educative desfășurate de unitatea școlară.

ORARUL DE FUNCȚIONARE AL BIBLIOTECII

De luni până vineri, de la 800 - 1600, programul cu cititorii fiind de la 900 la 1530.

ÎMPRUMUTUL PUBLICAȚIILOR

Pentru folosirea colecțiilor bibliotecii, cititorul trebuie să fie înscris la bibliotecă. Înscrierea la bibliotecă  se face la întocmirea fișei de împrumut la bibliotecă. La întocmirea fișei se prezintă Cartea de identitate. Elevii și profesorii pot împrumuta maxim 3 (trei) volume o dată, pe un termen de 2 (două) săptămâni, cu posibilitate de prelungire până la 30 de zile.

Nu se pot împrumuta dicționare, atlase, cărți într-un singur exemplar, enciclopedii. Acestea se pot studia și folosi numai la sala de lectură, în bibliotecă.

OBLIGAȚIILE / DREPTURILE CITITORILOR

 •  cititorii consultă gratuit colecția de publicații a bibliotecii,
 •  fiecare cititor poartă răspunderea personală pentru publicațiile împrumutate,
 •  în perioada în care este restanțier, cititorul nu mai are dreptul de a împrumuta alte volume,  
 •  cititorii pot folosi sala de lectură ca spațiu de documentare sau ca sală de studiu individual,
 •  cititorii sunt obligați să păstreze liniștea, ordinea și curățenia în bibliotecă,
 •  au obligația să respecte termenele de restituire a publicațiilor împrumutate,
 •  au obligația să evite pierderea sau deteriorarea publicațiilor,
 •  elevii care solicită transferul către alte unități școlare își vor ridica documentele de studiu numai după ce au predat volumele împrumutate și manualele școlare primite cu titlu gratuit.

 

 

 

Copyright © 2020. LTMA Rights Reserved.


Facebook youtube