• 1 CALENDAR BACALAUREAT 2020
  Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune se fac în săptămâna 25 - 29 mai 2020. Prima proba pe 9 iunie 2020
 • 2 MODELE DE SUBIECTE BACALAUREAT 2020
  Vezi în meniul EXAMENE/EVALUARE noutăți legate de examenul de Bacalaureat 2020.
 • 3 Youtube
  Ne poti vedea si pe youtube la adresa https://www.youtube.com/watch?v=d9zhWFhrVwA https://www.youtube.com/watch?v=R2-8yok_OyQ https://www.youtube.com/watch?v=F2_XPIzEItg https://www.youtube.com/watch?v=S4qSVFqUqXI
 • 4 Simulare Bacalaureat 2020
  Simularea Bacalaureat 2020 va avea loc in zilele de 21 ianuarie 2020(limba si literatura romana) 22 ianuarie 2020(matematica) si 23 ianuarie 2020(fizica, chimie, biologie). PARTICIPA ELEVII CLASELOR TERMINALE A XII-A (LICEU ZI) SI A XIII-A (LICEU SERAL). ACCESUL ELEVILOR IN SALI SE VA FACE IN INTERVALUL 8.00-8.30, IN BAZA B.I/C.I.PROBA SE DESFASOARA INTRE ORELE: 9.00-12.00 - CORP B, ETAJUL IV
 • 5 Urmăriți-ne pe Facebook....
  Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași https://www.facebook.com/ltmaiasi/
baner

Viziunea scolii

 

VHSlogo       Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi se doreste a fi promotorul unui proces prin care elevii, independent de experienta anterioara si de mediul socio-economic din care provin, isi formeaza si cizeleaza deprinderea de studiu, isi dezvolta un mod liber, si logic de a gandi, obtin competente si abilitati teoretice si practice care sa le permita valorizarea maxima a propriei personalitati.

Serviciile educationale oferite de Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi promoveaza:

 • calitatea;
 • performanta;
 • valorile proprii si valorile europene;
 • egalitatea sanselor pentru toti participantii in proces;
 • deschiderea spre invatare pe tot parcursul vietii.

Principii asumate

 1. Cresterea responsabilitatii  scolii fata de beneficiarii educatiei, fata de societatea civila si implicarea activa a acesteia in viata comunitatii locale;
 2. Centrarea profesorului pe comportamente specifice rolurilor de organizator si mediator al experientelor de invatare;
 3. Scoala, ca furnizor de servicii educationale, va oferi elevului posibilitatea de fi permanent si direct implicat in construirea propriului traseu de formare.
 4. Coordonatele procesului managerial din unitate vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
  1. Democratizarea si coerenta actiunilor;
  2. functionalitate, calitate;
  3. asumarea responsabilitatilor decizionale;
  4. asigurarea transparentei actiunilor;
  5. democratizarea sistemului educational in integralitatea sa.

Tinte strategice

T1Asigurarea si promovarea calitatii serviciilor educationale prin stabilirea prioritatilor procesului de invatare pornind de la premiza ca oferta scolii cuprinde si nivele de instruire care nu fac parte din invatamantul obligatoriu.

T2. Alinierea calitatii serviciilor promovate de scoala la standardele nationale si europene aferente specializarilor/calificarilor vizate de o piata a muncii si de o societate, deschise si dinamice, prin:

þ  cresterea gradului de implicare a partenerilor in viata organizatiei, in procesele de proiectare si dezvoltare institutionala, in implementarea strategiilor de formare;

þ  implicarea scolii in parteneriate si colaborari interne si  externe;

þ  aplicarea legislatiei si normativelor specific mediului educational intern si international.

T3. Realizarea unui climat favorabil obtinerii succesului scolar si stabilitatii populatiei scolare prin:

þ  promovarea unei atitudini deschise in relatiile profesor-elev;

þ  evaluarea cu scop de orientare si optimizare a invatarii;

þ  prioritizarea competentelor functionale necesare finalizarii traseului scolar si invatarii pe tot parcursul vietii, dezvoltarii personale si a potentialului de angajare;

þ  implementarea in procesul instructiv-educativ a unor strategii de instruire diferentiata a elevilor: cei cu nevoi speciale, vor fi integrati in fluxul educational iar cei capabili de performanta, vor fi sustinuti permanent;

þ  asigurarea conditiilor material optime pentru o educatie formative si generalizarea utilizarii calculatorului in cadrul procesului instructiv-educativ;

þ  sustinerea si cresterea rolului educatiei nonformale si informale  ca oportunitate formative complementara pentru elevi;

T4. Configurarea unui brand institutional, dezvoltarea organizatiei prin perfectionarea managementului, prin ridicarea la un nivel superior a pregatirii echipei didactice si a personalului angajat.

 

 

Copyright © 2020. LTMA Rights Reserved.


Facebook youtube