• 1 CALENDAR BACALAUREAT 2019
  Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune se fac în săptămâna 27 - 31 mai 2019. Programul complet il puteti vedea la https://www.edu.ro/calendarul-examenului-na%C8%9Bional-de-bacalaureat-2019
 • 2 MODELE DE SUBIECTE BACALAUREAT 2019
  Vezi în meniul EXAMENE/EVALUARE noutăți legate de examenul de Bacalaureat 2019.
 • 3 Youtube
  Ne poti vedea si pe youtube la adresa https://www.youtube.com/watch?v=d9zhWFhrVwA https://www.youtube.com/watch?v=R2-8yok_OyQ https://www.youtube.com/watch?v=F2_XPIzEItg https://www.youtube.com/watch?v=S4qSVFqUqXI
 • 4 Simulare Bacalaureat 2019
  Simularea Bacalaureat 2019 va avea loc in zilelede 5, 6 si 7 decembrie 2018
 • 5 Urmăriți-ne pe Facebook....
  Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași https://www.facebook.com/ltmaiasi/
baner

Misiunea scolii

Misiunea scolii

tinta final

  

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași oferă pregătire cu preponderență în domenii tehnice, esențial necesare din perspectiva relansării economice a țării.

În societatea educațională, bogată și diversă a municipiului Iași, Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași va ocupa în viitorul imediat și de perspectiva un loc important valorificând tradiția și valorizând provocările domeniilor pentru care pregătește resurse.

Ca instituție cu o viziune modernă asupra educației, Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași își propune să ofere absolvenților de gimnaziu și celor care optează pentru completarea studiilor, condiții de pregătire, formare, specializare si/sau calificare adaptate la noile cerințe sociale și economice.

Misiunea Liceului Tehnologic de Mecatronică si Automatizări Iasi va fi cunoscută și asumată de către toate grupurile de interes reprezentate in școală: parinti, elevi, profesori, personal auxiliar și nedidactic, autorităti locale, agenti economici, alti reprezentanți ai comunității.

Fiecare elev va fi sprijinit să-și cunoască și să-și dezvolte potentialul și aptitudinile în funcție de interesul și motivațiile personale, să-și dezvolte astfel personalitatea încât traiectul lui existențial, social și profesional să se poată desfășura sub semnul succesului.

Profilul moral și actional al unui absolvent al Liceului Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași va fi caracterizat de un set de valori/competente pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învațare și educație:

 • Capacitatea de a face din profesionalism un țel primordial;
 • Preocuparea de a-și găsi albia propriei personalității;
 • Capacitatea de a gândi liber și curajul de a comunica ceea ce gândesc;
 • Curajul de a fi inventivi și creativi într-o societate bazată pe cunoaștere;
 • Toleranța (acceptarea, respectul și aprecierea diversității);
 • Perseverența (consecvența în a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăților și a eșecurilor personale);
 • Respectul;
 • Responsabilitatea (asumarea răspunderii pentru propriile acțiuni);
 • Autodisciplina (comportament adecvat oricarei situații/împrejurări);
 • Spirit antreprenorial.
 • Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iasi va fi permanent preocupat de crearea unui climat favorabil studiului și invățării continue atat pentru elevi cât și pentru profesori. Ne propunem să incurajăm cercetarea, studiul individual, competența și perfecționarea continuă a cadrelor didactice care lucrează în școală.

În perspectiva dezvoltării sociale și a dezvoltării durabile avem în vedere organizarea unei școli care să asigure pregătirea pentru viața a elevilor, privită ca un proces global, care vizează nu numai volumul de cunoștinte ci și, în egală măsură, toate capacitătile care definesc dezvoltarea integrală a personalității acestora.

Urmărim formarea de tehnicieni capabili să utilizeze tehnologii avansate prin implementarea unui sistem de pregătire stiintific, centrat pe domenii prioritare, identificate pe baza intereselor, nevoilor si cerintelor comunitatii (electricieni auto, automatiști, electroniști, electromecanici, operatori tehnica de calcul, proiectanti CAD, mecatroniști, etc.).

Utilizând resursele de expertiză ale celor trei organizatii care au generat Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, precum și resursele materiale și umane existente, vom pune accent pe dezvoltarea/flexibilizarea ofertei educaționale, în concordanță cu dinamica cererii și a ofertei de pe piața muncii în întreg ansamblul ei.

Dotarea tehnică modernă a laboratoarelor, atelierelor, cabinetelor va fi o permanentă preocupare pentru a putea obține suport in demersul propus, acela de a răspunde nevoilor personale ale tinerilor si adultilor din zona ocupatională Iași. 

 

 

Copyright © 2019. LTMA Rights Reserved.


Facebook youtube