Diriginti

 

Nr. crt. Clasa Diriginte
 1. 9A Liceu zi prof. Teodoriu Adrian Petru
 2. 9B Liceu zi prof. Apostol Ilie
 3. 10A Liceu zi prof. Nistor Simona Mihaela
 4. 10B Liceu zi prof. Humelnicu Cezar Daniel
 5. 11A Liceu zi prof. Cîșlaru Manuela
 6. 11B Liceu zi prof. Pipa Liliana Dana
 7. 12A Liceu zi prof. Diaconu Liliana
 8. 12B Liceu zi prof. Dimitriu Viorel
 9. 9As Liceu seral prof. Plop-Luis Vasile
 10. 9Bs Liceu seral prof. Gavril Constantin
 11. 10As Liceu seral prof. Boghiu Oana Teodora
 12. 10Bs Liceu seral prof. Dima Mihail
 13. 11As sem. I Liceu seral prof. Ionescu Marinela
 14. 11Bs sem. I Liceu seral prof. Dragan Eugen
 15. 11Cs sem. II Liceu seral  
 16. 11Ds sem. II Liceu seral  
 17. 11Es sem. II Liceu seral  
 18. 12As Liceu seral prof. Bejan Tatiana
 19. 12Bs Liceu seral prof. Sandovici Ioan
 20. 12Cs Liceu seral prof. Hâncu Doina
 21. 12Ds Liceu seral prof. Peste Margareta
 22. 12Es Liceu seral prof. Manea Romică
 23. 13As Liceu seral prof. Matei Anca Beatrice
 24. 13Bs Liceu seral prof. Simon Mirela
 25. 13Cs Liceu seral  prof. Stiurca Gina Mihaela
 26. 13Ds Liceu seral prof. Bolota Laura Elena
 27. 13Es Liceu seral prof. Donea Ludmila
 28. 9A Profesionala prof. Rusu Liviu
 29. 9B Profesionala prof. Bogdan Ema Elena
 30. 10A Profesionala  prof. Ifrim Liviu
 31. 10B Profesionala  prof. Ciobanu Liliana
 32. 11A Profesionala prof. Ghirvu Gabriela
 33. 11B Profesionala prof. Chibrit Neculai
 34. I A Postliceala prof. Matei Maricica
 35. I B Postliceala prof. Matei Cornel
 36. II A Postliceala prof. Sumanariu Victor
 37 II B Postliceala prof. Buraga Doina