Resurse materiale

Resurse materiale

nicolina

LOCAȚIA 1

str. Mitropolit Varlaam nr. 54, Iași

 

- Cabinet de consiliere psihologică;

- Cabinet medical;

- Bibliotecă - 36 044 volume;

- 21 Săli de clasă;

- 2 Săli de informatică;

- Cabinet de mecatronică;

- Laborator de chimie;

- Laborator de fizică;

- Laborator biologie;

- Sală multimedia;

- Ateliere școală pentru pregătire în domeniile: mecanică și mecanic-auto;

- Sală de sport.

 cug

LOCAȚIA 2

bd. Poitiers nr. 41, Iași

- Cămin-internat pentru elevi;

- Cabinet de consiliere psihologică;

- Cabinet medical;

- Bibliotecă - 18 536 volume;

- 22 Săli de clasă;

- 2 Săli de informatică;

- Laborator de chimie;

- Laborator de fizică;

- Sală multimedia;

- Ateliere școală pentru pregătire în domeniile: mecanică; electrotehnică și mecanic-auto;

- Sală de sport;

- Livadă.