• 1 CALENDAR BACALAUREAT 2018
  Atentie! Inscrierile la Bacalaureat 2018, sesiunea august-septembrie se fac NUMAI in perioada 10-13 iulie 2018!!!!
 • 2 MODELE DE SUBIECTE BACALAUREAT 2018
  Vezi în meniul EXAMENE/EVALUARE noutăți legate de examenul de Bacalaureat 2018.
 • 3 Youtube
  Ne poti vedea si pe youtube la adresa https://www.youtube.com/watch?v=d9zhWFhrVwA https://www.youtube.com/watch?v=R2-8yok_OyQ https://www.youtube.com/watch?v=F2_XPIzEItg https://www.youtube.com/watch?v=S4qSVFqUqXI
 • 4 Admitere Academia de Politie
  Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Mihail Grigore Sturdza" al judetului Iasi organizeaza inscrieri la concursurile de admitere de invatamant pentru Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Ministerul Afacerilor Interne. Vezi detalii la rubrica Elevi
 • 5 Urmăriți-ne pe Facebook....
  Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași https://www.facebook.com/ltmaiasi/
baner

Resurse umane

Misiunea scolii

            Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi ofera pregatire cu preponderenta in domenii tehnice, esential necesare din perspectiva relansarii economice a tarii.

In societatea educationala, bogata si diversa, a municipiului Iasi, Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi va ocupa in viitorul imediat si de perspectiva un loc important valorificand traditia si valorizand provocarile domeniilor pentru care pregateste resurse.

Ca institutie cu o viziune moderna asupra educatiei, Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari isi propune sa ofere absolventilor de gimnaziu si celor care opteaza pentru completarea studiilor, conditii de pregatire, formare, specializare si/sau calificare adaptate la noile cerinte sociale si economice.

Misiunea Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari va fi cunoscuta si asumata de catre toate grupurile de interes reprezentate in scoala: parinti, elevi, profesori, personal auxiliar si nedidactic, autoritati locale, agenti economici, alti reprezentanti ai comunitatii.

Fiecare elev va fi sprijinit sa-si cunoasca si sa-si dezvolte potentialul si aptitudinile in functie de interesul si motivatiile personale, sa-si dezvolte astfel personalitatea incat traiectul lui existential, social si profesional sa se poata desfasura sub semnul succesului.

Profilul moral si actional al unui absolvent al Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi va fi caracterizat de un set de valori/competente pe care ne propunem sa le promovam prin procesul de invatare si educatie:

  

Capacitatea de a face din profesionalism un tel primordial;

Preocuparea de a-si gasi albia propriei personalitatii;

Capacitatea de a gandi liber si curajul de a comunica ceea ce gandesc;

Curajul de a fi inventivi si creativi intr-o societate bazata pe cunoastere;

Toleranta (acceptarea, respectul si aprecierea diversitatii);

Perseverenta (consecventa in a gasi puterea de a merge mai departe in ciuda dificultatilor si a esecurilor personale);

Respectul;

Responsabilitatea (asumarea raspunderii pentru propriile actiuni);

Autodisciplina (comportament adecvat oricarei situatii/imprejurari);

Spirit antreprenorial.

Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi va fi permanent preocupat de crearea unui climat favorabil studiului si invatarii continue atat pentru elevi cat si pentru profesori. Ne propunem sa incurajam cercetarea, studiul individual, competenta si perfectionarea continua a cadrelor didactice care predau in scoala.

In perspectiva dezvoltarii sociale si a dezvoltarii durabile avem in vedere organizarea unei scoli care sa asigure pregatirea pentru viata a elevilor, privita ca un proces global, care vizeaza nu numai volumul de cunostinte ci si, in egala masura, toate capacitatile care definesc dezvoltarea integrala a personalitatii acestora.

Urmarim formarea de tehnicieni capabili sa utilizeze tehnologii avansate prin implementarea unui sistem de pregatire stiintific, centrat pe domenii prioritare, identificate pe baza intereselor, nevoilor si cerintelor comunitatii (electricieni auto, automatisti, electronisti, electromecanici, operatori tehnica de calcul, proiectanti CAD, mecatronisti, etc.).

Utilizand resursele de expertiza ale celor trei organizatii care au generat Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi, precum si resursele materiale si umane existente, vom pune accent pe dezvoltarea/flexibilizarea ofertei educationale, in concordanta cu dinamica cererii si a ofertei de pe piata muncii in intreg ansamblul ei.

Dotarea tehnica moderna a laboratoarelor, atelierelor, cabinetelor va fi o permanenta preocupare pentru a putea obtine suport in demersul propus, acela de a raspunde nevoilor personale ale tinerilor si adultilor din zona ocupationala Iasi.

Viziunea scolii

 Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi se doreste a fi promotorul unui proces prin care elevii, independent de experienta anterioara si de mediul socio-economic din care provin, isi formeaza si cizeleaza deprinderea de studiu, isi dezvolta un mod liber, si logic de a gandi, obtin competente si abilitati teoretice si practice care sa le permita valorizarea maxima a propriei personalitati.

Serviciile educationale oferite de Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi promoveaza:

þ  calitatea;

þ  performanta;

þ  valorile proprii si valorile europene;

þ  egalitatea sanselor pentru toti participantii in proces;

þ  deschiderea spre invatare pe tot parcursul vietii.

I.2. Principii asumate

1.    Cresterea responsabilitatii scolii fata de beneficiarii educatiei, fata de societatea civila si implicarea activa a acesteia in viata comunitatii locale;

2.    Centrarea profesorului pe comportamente specifice rolurilor de organizator si mediator al experientelor de invatare;

3.    Scoala, ca furnizor de servicii educationale, va oferi elevului posibilitatea de fi permanent si direct implicat in construirea propriului traseu de formare.

4.    Coordonatele procesului managerial din unitate vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

a.    Democratizarea si coerenta actiunilor;

b.    functionalitate, calitate;

c.     asumarea responsabilitatilor decizionale;

d.    asigurarea transparentei actiunilor;

e.    democratizarea sistemului educational in integralitatea sa.

I.3. Tinte strategice

T1.Asigurarea si promovarea calitatii serviciilor educationale prin stabilirea prioritatilorprocesului de invatare pornindde la premiza caofertascoliicuprindesinivele de instruire care nu fac parte din invatamantulobligatoriu.

T2. Alinierea calitatiiserviciilorpromovate de scoalalastandardelenationale si europeneaferentespecializarilor/calificarilorvizate de o piata a munciisi de o societate, deschise si dinamice, prin:

þ  cresterea gradului de implicare a partenerilor in viata organizatiei, in procesele de proiectare si dezvoltare institutionala, in implementarea strategiilor de formare;

þ  implicareascoliiinparteneriatesicolaborari interne si  externe;

þ  aplicarealegislatieisinormativelorspecificemediuluieducational intern siinternational.

T3. Realizarea unui climat favorabilobtineriisuccesuluiscolarsistabilitatiipopulatieiscolareprin:

þ  promovareauneiatitudinideschiseinrelatiileprofesor-elev;

þ  evaluarea cu scop de orientaresioptimizare a invatarii;

þ  prioritizarea competentelorfunctionalenecesarefinalizarii traseului scolar si invatarii pe tot parcursul vietii, dezvoltarii personale si a potentialului de angajare;

þ  implementarea in procesul instructiv-educativ a unor strategii de instruire diferentiata a elevilor: cei  cu  nevoi  speciale vor  fi integrati  in fluxul educational iar cei capabili de performanta vor fi sustinuti permanent;

þ  asigurareaconditiilormaterialeoptimepentru o educatieformativasigeneralizareautilizariicalculatoruluiincadrulprocesuluiinstructiv-educativ;

þ  sustinereasicresterearoluluieducatieinonformalesiinformalecaoportunitateformativacomplementarapentruelevi;

T4.Configurarea unui brand institutional, dezvoltarea organizatiei prin perfectionarea managementului, prin ridicarea la unnivel superior a pregatiriiechipeididacticesi a personaluluiangajat.

Copyright © 2018. LTMA Rights Reserved.


Facebook youtube